จักรวรรดิมองโกลเป็นกำลังสำคัญในชมพูทวีป

จักรวรรดิมองโกลเป็นกำลังสำคัญในชมพูทวีป

ป้อมแดงถูกมองผ่านความเขียวขจีของวันฤดูใบไม้ร่วงต้นในนิวเดลีจักรวรรดิโมกุลซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1526 และมีการเชื่อมโยงลำดับวงศ์ตระกูลที่ห่างไกลไปยังจักรวรรดิมองโกลเป็นกำลังสำคัญในชมพูทวีปมานานกว่าสองศตวรรษ ป้อมแดงหรือที่รู้จักกันในชื่อ Lal Qila มักถูกคิดว่าเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และอำนาจของโมกุล

มันมาจากชื่อของมันจากผนังของหินทรายสีแดง ที่ 33 เมตร (สูง 108 ฟุต) และสร้างขึ้นในปี 1638 และสร้างเสร็จในอีก 10 ปีต่อมากำแพงของ Red Fort ทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืมโครงสร้างมีการผสมผสานที่น่าสนใจของอิทธิพล: ประเพณีอิสลามเปอร์เซียติมูริดและฮินดูล้วนมีอยู่ ชมป้อมปราการแดงและเป็นพยานในการกวาดประวัติศาสตร์นิวเดลี