แหล่งท่องเที่ยวบนเทือกเขาแอลป์ที่สำคัญของกรีซ

แหล่งท่องเที่ยวบนเทือกเขาแอลป์ที่สำคัญของกรีซ

ประตูสู่หุบเขา Vikos Gorge อันงดงามในภูเขา Pindos Papingo เป็นหนึ่งใน 46 หมู่บ้านบนที่ราบสูงที่ในขณะที่ชีวิตบนภูเขาที่โหดร้ายนำไปสู่การย้ายถิ่นฐานจำนวนมากการรวมตัวของหมู่บ้านรวมถึงผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ Zagorochoria ตั้งอยู่ตรงกลางของความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเทือกเขาแอลป์ที่สำคัญของกรีซ

Papingo ได้รับความนิยมเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “kolimbithres” การก่อตัวของหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติเพื่อสร้างสระน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ในระยะเดินถึงจากหมู่บ้าน นักเดินทางไกลที่มุ่งหน้าไปยัง Vikos Gorge ซึ่งอยู่ใกล้เคียงมักจะลงเล่นน้ำในสระซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแบบอักษรบัพติศมาเพื่อทำให้เย็นลงในฤดูร้อน