travel new

Akashi Kaikyo Bridge หนึ่งในสะพานแขวน ที่ยาวที่สุดในโลก

สะพานอะคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) หนึ่งในสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า สะพานไข่มุก